VIP magazine

VIP MAGAZINE

Luxusný časopis pre milovníkov rýchlych áut, značkového oblečenia, kvalitného bývania s modernými prvkami v interiéri a exteriéri, atraktívnych dovoleniek a všetkých VIP podujatí.


Mesačník VIP magazine, s celoslovenskou distribúciou, na 80 stranách, za cenu 2,50 eur, informuje verejnosť formou populárno-náučných článkov o témach zameraných na moderný život človeka. Je určený pre chvíle relaxu, oddychu a pohody. Prináša zaujímavé články z mnohých odvetví. Hlavnou čitateľskou skupinou titulu sú aktívni a ambiciózni muži a ženy, so záujmom o moderný životný štýl.

V titule VIP magazine nájdete tipy na chutné pokrmy, lahodné nápoje a luxusné pobyty. Mesačník odhaľuje tajomstvá kvalitnej gastronómie a moderného hotelierstva. Na stránkach časopisu sa dozviete mnohé zaujímavosti o exotických krajinách, nájdete v ňom originálne doplnky a šperky, inšpirácie na atraktívne dovolenky, ktoré sú zdrojom veľkolepých zážitkov, energie a vitality.


generálna riaditeľka
Mgr. Art. Gabriela Zorgovská
tel.: 0907 719 510
info@printovemedia.sk

VYDAVATEĽSTVO
GK Invest, s.r.o
Registrácia EV 3810/09
ISSN 1338 – 029X
Desiata ulica číslo 16
831 01 Bratislava
tel./fax: 02/54771956

Šéfredaktorka
Ing. Alena Fusková
Zástupkyňa šéfredaktorky:
PhDr. Oľga Kašová
Vedúca redaktorka:
Mgr. Kvetoslava Čerňanská
Marketingová riaditeľka:
Mgr. Tatiana Kasalová

redaktor – manažér
Andrea Rozborová
tel.: 0908 192 738
redakcia@printovemedia.sk

Tlač
Merkantil, s.r.o.
Distribúcia a predplatné:
Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorská 137, Bratislava
Infolinka: 0800/188826
e-mail: predplatne@abomkapa.sk

Redakčná rada
Alexandra Farkašová
Markéta Ježíková
Helena Marekovičová
Veronika Dugová
Magdaléna Gondolová
Daniela Paculíková
Lucia Kašová

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk