Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Úsporné bývanie obrázok 1
Úsporné bývanie

Nízkoenergetické  domy optimalizujú obytný komfort, kvalitu stavebných konštrukcií, tiež energetickú a finančnú úspornosť. Správnym umiestnením domu na pozemku, vhodnými materiálmi a  spôsobom výstavby zminimalizujete nielen stavebné, ale aj prevádzkové náklady na bývanie.

Efektívny nízkoenergetický dom potrebuje na vykurovanie metra štvorcového úžitkovej plochy okolo 15 až 50 kWh energie za rok, čo je dobrý parameter aj z pohľadu ochrany životného prostredia. Uvedený limit je dosiahnuteľný najmä použitím kvalitnej masívnej tepelnej izolácie obvodového plášťa, využitím mechanického regulovaného vetrania s rekuperáciou tepla, použitím nízkoteplotného vykurovania a solárnych prvkov pri výstavbe.

Obvodové steny
Skladba obvodovej steny nízkoenergetického domu sa dá vytvoriť rôznymi technickými riešeniami, ktoré možno zhrnúť do piatich konštrukčných druhov. Prvým druhom je murivo s kontaktným zatepľovacím systémom - tzv. tepelným obalom, vytvoreným vonkajšou tepelnou izoláciou a ušľachtilou omietkou. Druhým druhom je murivo so zavesenou fasádou - s vonkajšou tepelnou izoláciou a s vonkajším obkladom s prevetrávanou vzduchovou vrstvou. Ďalej je pri výstavbe možné použiť dvojplášťové murivo s tepelnou izoláciou umiestnenou v medzere medzi dvoma plášťami a rovnako je možné aj použitie ľahkej rámovej konštrukcie s výplňou. Dobrým technickým riešením skladby obvodovej steny nízkoenergetického domu je aj ľahká vrstvená stena na báze vrstvených panelov, vyrobených z niekoľkých vrstiev dosiek a s prídavnou tepelnou izoláciou.

Úsporné bývanie obrázok 2

Hlavné zásady
Výstavba nízkoenergetického domu neznamená len zateplenie a inštalovanie slnečných kolektorov či tepelného čerpadla, ale aj niekoľko ďalších zásad.  Prioritné je umiestnenie domu s ohľadom na miestnu klímu, terén, jeho orientáciu na svetové strany a vegetáciu. Ďalej využitie slnečnej energie pomocou pasívnych solárnych prvkov a systémov. Napríklad veľké južne orientované okná, zimné záhrady, stenové systémy, premenlivá proti slnečná ochrana a tepelná ochrana proti prehrievaniu budov významne prispejú nielen k energetickým, ale aj finančným úsporám za prevádzkové náklady domu. Podstatná je aj tepelná ochrana obvodového plášťa, ale aj podláh, stien, okien, dverí, strechy a dôsledné tepelnoizolačné opatrenia vo všetkých detailoch - bez tepelných mostov. V nízkoenergetických domoch je rovnako potrebné aj regulovateľné vetranie podľa aktuálnych potrieb. Mechanická výmena vzduchu, spojená s odbúraním škodlivín vo vnútornom prostredí, zabezpečí vetranie s minimálnymi energetickými stratami, nakoľko je riešená so spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu a podporená dostatočnou vzduchotesnosťou obvodového plášťa.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk