Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Teplo znamená pohodlie obrázok 1
Teplo znamená pohodlie

Teplom domova je rodinné zázemie, pocit útulnosti. Ku komfortu bývania však neodmysliteľne patrí kvalitný zdroj tepla.

Vykurovacia sústava pozostáva zo zdroja tepla, z potrubného rozvodu s armatúrami, z riadiaceho systému s prvkami merania i regulácie a z konečných článkov, ktorými sú radiátory. Každá zložka tohto systému plní svoju presne stanovenú funkciu, a to s jediným cieľom, dosiahnuť rovnovážny teplotný stav v interiéri. Ústredné vykurovanie, pri ktorom je jeden zdroj tepla, a to kotol, je v našich domácnostiach najrozšírenejšie. Najčastejšie sa jedná o kotly s výkonom od 50 do 70 KW, ktoré spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá. V rodinných domoch a bytoch sú obvykle kombinované, aj s prípravou teplej úžitkovej vody. V zdroji tepla sa mení energia z paliva na teplo, ktoré je odovzdávané teplonostnej látke, teda vode. Prostredníctvom potrubného rozvodu je teplá voda ďalej distribuovaná do vykurovacích telies. Kotly sa vyrábajú buď závesné alebo stacionárne. Závesné sú často označované aj ako nástenné kotly, a možno ich osadiť na voľne prístupnú stenu v ktorejkoľvek miestnosti interiéru. Sú určené výhradne na spaľovanie plynných palív a navrhujú sa len pre vodné vykurovacie sústavy a na ohrev teplej vody. Stacionárne kotly sú umiestňované vo vyhradenom priestore. Obvykle sú osadené na základný podstavec a pripojené na odvod spalín do komínového telesa. Stacionárne kotle sú určené pre teplovodné vykurovacie sústavy väčších dispozičných priestorov a na prípravu teplej vody. Môžu spaľovať všetky druhy palív. Po každej vykurovacej sezóne je dôležité vykonať ich pravidelnú údržbu, zistiť, či nie sú potrebné opravy, rekonštrukcia rozvodov alebo výmena samotného kotla.

Teplo znamená pohodlie obrázok 2

Výmena kotla
Ak je kotol technicky zastaraný, opotrebovaný, prípadne poruchový, je čas na jeho výmenu. Montáž a napojenie nového plynového kotla, na už jestvujúce rozvody, zverte do rúk špecializovaným pracovníkom. Pri výbere nového kotla je dôležité zvoliť správny typ, so zodpovedajúcim výkonom pre danú sústavu. Ak by bol výkon malý, systém nedokáže dostatočne vykúriť celý interiér. Ak by bol výkon zbytočne veľký, kotol sa bude automaticky príliš často vypínať. To by mohlo spôsobiť nadmerné opotrebenie súčiastok, na príklad v systéme automatického zapaľovania. Pred spustením nového kotla do prevádzky je nutné presné napojenie rúr a ventilov, ako aj nastavenie a vyregulovanie systému. Kondenzačný kotol, ktorý má iné napojenie ako klasický plynový kotol, je tiež možné napojiť na pôvodné potrubie. Pri jeho výmene je však potrebné vyriešiť odvádzanie kondenzátu a zrealizovať zmeny v komínovom systéme. Z 1 m3 spaľovaného plynu vzniká približne 1,5 l  kondenzátu, ktorý  je nutné priebežne likvidovať. Najvyužívanejší spôsob je jeho odvádzanie do kanalizácie. Zmeny v komínovom systéme sa obvykle realizujú vložením plastových  rúrok do tradične riešeného komína. Aj keď sa objemovo nejedná o rozsiahle alebo finančne náročné práce, dbajte na to, aby ich realizovali skutoční odborníci. Chyby pri inštalácii a nastavení by mohli spôsobiť neefektívne vykurovanie, predčasné opotrebovanie zariadenia a skrátenie celkovej životnosti kotla.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk