Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Symbol zmyselnosti obrázok 1
Symbol zmyselnosti

Pred šesťtisíc rokmi bol spôsob tanca - dnes nazývaný „brušný tanec“, súčasťou mnohých rituálov. Vzhľadom k tomu, že v tanci je veľa pohybov, ktoré napodobňujú spôsob, akým žena sťahuje svaly počas pôrodu, niektoré teórie tvrdia, že brušný tanec pôvodne oslavoval nielen ženské telo, ale aj proces reprodukcie.

Duševný rozmer v stále populárnejšom brušnom tanci nachádzajú aj súčasné ženy. Hneď ako získajú určitú prax a naučia sa prirodzene zvládať zložitejšie pohyby hlavy, ramien, trupu a bokov, množstvo z nich pociťuje stav, ktorý ich oslobodzuje.  Štúdie potvrdzujú, že ak sa zaoberáte umeleckým prejavom, akým je tanec, ten pomáha aj k pozitívnemu duševnému naladeniu človeka.

Meditačné cvičenia
Nemusíte byť ani pohanmi ani brušnými tanečníkmi, aby ste rozpoznali duševný prínos, ktorý tanec znamená. Príručky o meditačných technikách uvádzajú, že modlitby je možné odriekavať, ale tiež tancovať. Tanec môže pomôcť mysli presiahnuť všedný stav a dosiahnuť transcendencie. Niektoré tanečné cvičenia spočívajú vo vytrvalom, najmenej polhodinovom tancovaní, v sprievode dostatočne hlasnej hudby. Počas tanca je dobré sústrediť sa výhradne na pohyb. Človek sa nemá zaoberať myslením, zadržiavať svoje emócie a vyhýbať sa radosti, či plaču. Má sa pretancovať cez všetky svoje pocity a nezaujato pozorovať, čo sa s ním počas tanca a po tanci deje. Zmyslom je presiahnuť obvyklé myslenie ľavej mozgovej hemisféry a otvoriť sa kráse a múdrosti tela v pohybe. Vďaka tancu a oprosteniu sa  myšlienok možno dosiahnuť uvedomenie si vecí, ktoré nie sú vo všednom živote bežne prístupné. 

Symbol zmyselnosti obrázok 2

Tanec ako liek
Liečivá moc orientálnych tancov bola dokázaná mnohokrát. Hudba a tanec vie človeka zbaviť zlej nálady a smútku. Privedie ho k svojmu silnejšiemu ja a k pozitívnejšiemu pohľadu na samého seba. Aktívny pohyb dopomáha k lepšiemu seba hodnoteniu, ale aj k uvedomovaniu si svojho potenciálu. Tanec a hudba poskytujú dokonalú zmes pohybov a zvukov, ktoré odľahčujú myseľ. Brušný tanec zlepšuje kondíciu, odolnosť organizmu a posilňuje kardiovaskulárny systém. Má podobné účinky ako aerobik - zlepšuje nielen držanie tela, ale aj celkové zdravie. Ak sa človek venuje tancu a hudbe, prospieva aj mentálnej a emocionálnej stránke svojej osobnosti. Navyše, tanečné umenie prináša nielen fyzický pohyb a stimuláciu mysle, ale aj sociálnu integritu.

 

 

 

 

 

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk