Šarmantná žena

ŠARMANTNÁ ŽENA

Titul ŠARMANTNÁ ŽENA prináša atraktívne témy zo sveta módy, showbiznisu, zdravia, kozmetiky a umenia. Svojim čitateľom prináša zaujímavé články, ktoré podporujú vnímanie krásy, kultúry, podporujú moderný a aktívny životný štýl.

Hlavnou čitateľskou skupinou titulu sú dynamické šarmantné ženy, so záujmom o vyvážený spôsob života. Od študentiek a mamičiek, cez ženy stredného veku, až po aktívne zrelé dámy, ktoré sledujú vývoj a trendy v oblasti starostlivosti o zdravie, krásu, kariéru, rodinu, partnerské vzťahy, estetiku a módu.

V titule nájdete množstvo odborných článkov a inšpirácií na prijímanie pozitívnej energie, udržanie vitality, atraktívneho zovňajšku správneho stravovania, ale aj zmes kaleidoskopov a zaujímavostí k oddychovému čítaniu. K aktuálnym témam sa formou pútavých rozhovorov v každom čísle vyjadrujú, a o svojom životnom štýle hovoria, populárne osobnosti verejného života.

Mesačník ŠARMANTNÁ ŽENA, s celoslovenskou distribúciou, na 53 stranách, za cenu 0,63 eur, informuje verejnosť formou populárno-náučných článkov o témach zameraných na zdravý psychický a fyzický vývoj a nájdete v ňom aj zaujímavé informácie o rôznych kultúrnych, športových a voľno časových podujatiach.


generálna riaditeľka
Mgr. Art. Gabriela Zorgovská
tel.: 0907 719 510
info@printovemedia.sk

VYDAVATEĽSTVO
GK Invest, s.r.o
Registrácia MK SR EV 3806/09
Desiata ulica číslo 16
831 01 Bratislava
tel./fax: 02/54771956

Šéfredaktorka
PhDr. Oľga Kašová
Vedúca redaktorka:
Mgr. Kvetoslava Čerňanská
Marketingová riaditeľka:
Mgr. Tatiana Kasalová

GRAFICKÁ ÚPRAVA A LAYOUT
Starion, s.r.o.
grafické štúdio
Kremnická 26, Bratislava

Tlač Merkantil, s.r.o.
Distribúcia a predplatné:
Mediaprint - Kappa
Vajnorská 137, Bratislava
Infolinka: 0800/188826
e-mail: predplatne@abomkapa.sk

Redakčná rada
Alexandra Farkašová
Markéta Ježíková
Helena Marekovičová
Veronika Dugová
Magdaléna Gondolová

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk