Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

S rozumom aj srdcom obrázok 1
S rozumom aj srdcom

Niekto vyjde z domu alebo vojde do obchodu a zrazu sa to stane – ako blesk z jasného neba sa objaví osoba, s ktorou si ihneď padne do oka. Iný môže chodiť koľko chce a nič.

Podobne to môže byť aj s kúpou nehnuteľnosti. Niekedy sa stane, že celé mesiace listujete v časopisoch, surfujete na internete, vyberiete sa na obhliadky a povestný „Amorov šíp“ mieri stále iným smerom. A potom sa náhodou vychystáte na služobnú cestu alebo rodinný výlet a vtedy „HO“ zbadáte. Okamžite viete, že je to práve ten vytúžený dom, víkendové alebo prázdninové útočisko.

Priority
Hneď na začiatku by ste mali vedieť, že pri hľadaní domu či chalúpky „z druhej ruky“ máte okrem volania srdca zohľadňovať aj vecné pripomienky rozumu. Pri výbere objektu je vhodné vychádzať zo skutočností, ktorých súčasťou sú aj vaše fyzické a finančné možnosti, dominantné záľuby a životné potreby. Preto si stanovte priority, ktoré sa budú vzťahovať na prostredie aj na samotnú stavbu – jej veľkosť, dostupnosť a technický stav. Na chalupe býva spravidla najatraktívnejšie práve to, čím sa líši od mestského bytu – ticho, súkromie a kontakt s prírodou. Niekto miluje turistiku, iný lyžovanie, iný zasa pobyt pri vode alebo obrábanie záhradky. Snažte sa zvoliť si miesto, ktoré poskytuje čo najviac možností práve pre vaše obľúbené aktivity. Do úvahy berte nielen veľkosť pozemku, ale aj jeho charakter - vlhkosť a kvalitu pôdy. Všimnime si aj osadenie chalupy v teréne, vzhľad a stav objektu, dispozičné riešenie, stavebnú dokumentáciu, ktorá by mala pozostávať z pôvodného projektu, stavebného povolenia, kolaudačného výmeru a následných opráv.

S rozumom aj srdcom obrázok 2

Odborné zhodnotenie
Ak vás objekt na prvom rande zaujal, ďalšie stretnutie by sa malo odohrať za prítomnosti prizvaného odborníka, ktorý vykoná komplexnú „zdravotnú“ prehliadku. Jej výsledkom má byť zhodnotenie technických, dispozičných a architektonických parametrov domu, ako aj posúdenie konštrukčných vlastností z hľadiska statiky, vnútorných rozvodov, požiarnej bezpečnosti a tepelnotechnických vlastností. Všimnúť si treba aj konštrukčné a tvarové riešenie strechy. Technické chyby krytiny sa spravidla odhalia už pri prehliadke prostredníctvom zatečených miest na konštrukcii krovu, podlahe podkrovia, na stropných podhľadoch a podobne. Pozornosť si zaslúžia aj steny. Praskliny na obvodových stenách by mohli svedčiť o nesprávnom založení stavby. Zlá alebo poškodená hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a pozemnej vode zdravotnému stavu objektu tiež veľmi neprospieva. V jej dôsledku vlhnú konštrukcie a neraz dochádza aj k zaplavovaniu priestorov pod úrovňou terénu. Zrážková voda sa môže akumulovať a následne vzlínať do nadzemných murív aj kvôli nesprávne aplikovanému obkladu vonkajšieho sokla.  Nedostatočná tepelná izolácia podstrešných priestorov zvykne zapríčiniť poškodenie fasády a muriva obvodových stien, v zimnom období únik tepla a pri topení snehu aj zatekanie. Podceniť neradno ani rozvody vnútorných inštalácií, najmä rozvody vedené pod povrchom stien, stropov či podláh. Pri kúpe nehnuteľnosti by ste mali byť informovaní aj o všetkých technických zariadeniach slúžiacich na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, ako aj o zariadeniach na likvidáciu a čistenie odpadov.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk