Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Na vlnách emócií obrázok 1
Na vlnách emócií

City má iba človek - iba človek je schopný empatie a prejavov emócií, ktoré zohrávajú v jeho živote významnú úlohu. Sú súčasťou motivačnej štruktúry každého jedinca. Od ich zameranosti, hĺbky a stálosti závisí ľudské konanie.

Podľa psychológov a terapeutov je tréma považovaná za emóciu, ktorá sa občas podobná strachu. Táto podobnosť je však niekedy len náhodná. Tréma je v skutočnosti zložitou kombináciou určitých zreteľne viditeľných signálov a sociálnych zážitkov, životných skúseností, noriem a hodnôt, ktoré sú vlastné každej skupine, kultúre, ale tiež špecifickým prejavom každého jedinca. Trému si vytvárame sami. No netreba zabúdať, že tréma je bežnou reakciou každého z nás a často máva aj pozitívny efekt. Ak sa neprejavuje v chorobnej forme, udržuje pozornosť a dokáže zmobilizovať energiu. Pokiaľ sa tréma prejavuje ako strach, môžeme v nej nájsť - podobne ako pri nesmelosti, nedostatok sebadôvery. Vyhlásiť vojnu tréme by sme mali vtedy, keď nás začína brzdiť a narúšať naše jednanie.  Ak poznáte typické situácie, kedy vám tréma spôsobuje problémy, určite stojí za pokus, aby ste sa začali zaoberať aj jej pôvodom a podnikli niekoľko konštruktívnych opatrení na jej odstránenie. Jedným z možných opatrení môže byť pomôcka - metóda nazývaná mentálna mapa. Túto kreatívnu metódu je možné použiť vtedy, keď budete chcieť prepátrať vlastné emócie a zanalyzovať ich do hĺbky.    

Na vlnách emócií obrázok 2

Cvičenie robí majstra
Základný princíp mentálnej mapy je veľmi jednoduchý. Pracuje sa pomocou introspekcie a asociovania myšlienok k určitým otázkam, ako napríklad: Prečo mám trému, keď musím prehovoriť na verejnosti? Čo sa so mnou deje, keď stojím pred svojim nadriadeným? Prečo prikladám taký význam niečomu, čo okoliu pripadá ako obyčajný detail? Cieľom týchto a ďalších podobných otázok je pátrať vo vlastných pocitoch, emóciách, myšlienkach a spontánnych reakciách vo vzťahu k určitej otázke. Je dôležité pokúsiť sa prekonať predpojatosť a stereotypy. Technika vyžaduje materiálnu, technickú a psychologickú prípravu, ktorú nie je vhodné podceňovať. Predpokladom úspechu a k zodpovedaniu nastolených otázok je začať s najjednoduchšími otázkami, sústrediť sa a správne sa naladiť. Pri počiatočnom neúspechu sa netreba nechať odradiť. Podobne ako keď chceme podať kvalitný športový výkon, musíme pre získanie žiadaných výsledkov prejsť prípravným tréningom a intenzívne na sebe pracovať. Aj tu platí známe príslovie:  cvičenie robí majstra. Tento postup pri skúmaní mechanizmov emócií je špecifický v tom, že je postavený na spojení medzi duševným a fyzickým telom. Mnohokrát ste sa mohli presvedčiť o tom, že medzi „psyché“ a „soma“ existujú pevné väzby. Mentálna mapa nie je určená len na zhromažďovanie nejakých predstáv, ale na skutočnú prácu na sebe, na vlastných psychofyziologických mechanizmoch. Metóda dokáže podnietiť jedinca k realizácii reálneho akčného plánu, ktorý prinesie pozitívne výsledky.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk