Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Make-up pre dom obrázok 1
Make-up pre dom

Omietka domu je dôležitá z technického, aj z estetického hľadiska. Významne ovplyvňuje celkový charakter domu, jeho životnosť a  vizuálny vzhľad. V súčasnosti sa dôraz kladie na vkusnú kombináciu farieb a zladenie detailov.

Fasádne omietky pozostávajú zo spojiva, plniva, prísad a vody. Spojivá môžu byť minerálne -vápno, sadra, cement alebo organické - živice a disperzie na báze plastov. Plnivá sú materiály, ktoré spolu so spojivami a vodou vytvárajú malty a omietky. Sú to piesky, kamenné drviny a múčky, perlitové hmoty a iné. Podľa druhu použitého spojiva sa rozlišujú omietky na vápenné, vápenno-cementové, vápenno-sadrové, cementové a sadrové. Podľa druhu použitého plniva sa rozlišujú omietky z kamenných drvín, s ľahčeným plnivom a textilné omietky. Nanášajú sa na rôzne podklady. Od dreva, cez murivo, až po betón. Význam omietok je v skvalitnení povrchu konštrukčných prvkov a vytvorení vhodnej bázy na aplikáciu konečnej povrchovej úpravy stavby.

Podklad
Výber omietky musí byť prispôsobený podkladu. Pred samotnou realizáciou zistite materiálové zloženie a kvalitu podkladu - stabilita tvaru,  rovinnosť, homogénnosť, ložné škáry a podobne. Dôležitou podmienkou pred zahájením prác na hrubej stavbe v exteriéri je, aby boli ukončené všetky mokré procesy. Špeciálnu pozornosť venujte prípadnej vlhkosti.  Na základe týchto poznatkov je možné zvoliť prísady, ktoré zlepšujú mnohé parametre omietky - vodotesnosť, rezistencia voči soli, tuhnutie, mrazuvzdornosť, spracovateľnosť, priľnavosť k povrchu, disperzia, poréznosť a iné. Priaznivý výsledok môžete právom očakávať, ak zosúladíte vlastnosti podkladu a omietky. Pred začiatkom nanášania vonkajšej omietky musia byť osadené háky a zdere odpadových rúr, príchytky požiarnych rebríkov a ukončené všetky konštrukčné práce na priečelí, balkónoch či loggiách.

Make-up pre dom obrázok 2

Aplikácia
Nanášanie vonkajšej omietky môže byť buď ručné alebo strojové. Ručne sa omietka nahadzuje murárskou lyžicou a zahladzuje antikorovým hladidlom. Strojové spracovanie sa aplikuje omietacím strojom, materiál sa obvykle strieka v tvare húsenice. Pred samotnou realizáciou nasiakavé podklady vopred navlhčite, pretože príliš suchý podklad by mohol spôsobiť opadanie omietky. Príliš mokrý podklad zas môže spôsobiť stekanie hmoty. V prípade veľkých nerovností, ešte pred prvým postrekom,  podklad vystužte pletivom alebo sieťkou. Odporúčaný presah výstuže je minimálne desať centimetrov. Tým dosiahnete efektné vniknutie postreku aj do rôznych škár. Na väčšie diery použite výplň z kúskov stavebného materiálu, nakoľko  priveľké zoskupenie omietky by spôsobilo nerovnomerné vysychanie, ktoré následne zapríčiní trhliny a praskliny. Kvalita omietky priamo súvisí s kvalitou a vzhľadom konečnej povrchovej úpravy vonkajšieho muriva domu.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk