Krížovky

KRÍŽOVKY

Časopis KRÍŽOVKY je učený milovníkom krížoviek, doplňovačiek, dosadzovačiek, štvorcoviek, osoviek, smeroviek, modernej sudoku a mnohých ďalších zábavných vyplňovačiek. Je určený ľuďom, ktorí majú radi zaujímavé slovné i číselné hlavolamy.

Mesačník KRÍŽOVKY, s celoslovenskou distribúciou, na 28 stranách, za cenu 0,63 eur, prináša zábavu pre chvíle voľna a uvoľnenia. Prispieva k psychickej aktivite mladých i tých skôr narodených. Zapojením sa do atraktívnych súťaží vyžrebovaní čitatelia získavajú hodnotné ceny. Od finančných, cez knižné a DVD, až po kozmetické balíčky a mnoho iných.


generálna riaditeľka
Mgr. Art. Gabriela Zorgovská
tel.: 0907 719 510
info@printovemedia.sk

VYDAVATEĽSTVO
GK Invest, s.r.o
Registrácia EV 3805/09
Desiata ulica číslo 16
831 01 Bratislava
tel./fax: 02/54771956

Šéfredaktorka
PhDr. Oľga Kašová

GRAFICKÁ ÚPRAVA A LAYOUT
Starion, s.r.o.
grafické štúdio
Kremnická 26, Bratislava

Tlač Merkantil, s.r.o.
Distribúcia a predplatné:
Mediaprint - Kapa
Vajnorská 137, Bratislava
Infolinka: 0800/188826
e-mail: predplatne@abomkapa.sk

OBCHODNÁ RIADITEĽKA
Ing. Viera Danielisová

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk