Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Ekologické materiály obrázok 1
Ekologické materiály

Prírodné materiály prechádzajú renesanciou, sú hojne využívané ľuďmi, ktorí preferujú princípy zdravého životného štýlu. Ak uvažujete o výstavbe obydlia z ekologických materiálov, okrem nezameniteľnej atmosféry tým získate aj mnohé ďalšie výhody.

Prírodné materiály zaručia nielen neopakovateľné čaro prostredia, ale predovšetkým zdravé bývanie, ktoré je pre ľudský organizmus vhodné a neškodné. Pôsobia prirodzene, majú schopnosť harmonizácie a výnimočný estetický efekt. Ekologické materiály sú obnoviteľné a šetria energie. K životnému prostrediu sú ohľaduplné a stávajú sa materiálmi budúcnosti.

Hlina
Hlinené omietky a nepálené tehly vytvárajú v interiéri špecifickú mikroklímu, ktorá zaručí v danom priestore v období horúceho leta chlad a v zimných mesiacoch teplo. Túto schopnosť zabezpečujú jej hygroskopické a absorpčné vlastnosti, prostredníctvom  ktorých dokáže hlina prijímať, vydávať a regulovať aj vlhko v interiéri. Hlina je tvárny a súdržný materiál, ktorý sa vďaka obsahu ílu vyznačuje aj vysokou tvrdosťou. Je schopná filtrovať prach a jej recyklácia je možná bez degradácie kvality. Výborne sa znáša so všetkými prírodnými materiálmi a je vynikajúcim konzervátorom dreva. Stále obľúbenejšie hlinené omietky obsahujú, okrem hliny, vody a piesku aj iné vlákniny, ako na príklad slamu alebo drevnú drvinu. Ich nespornými výhodami sú nízke tepelné straty, proti hluková izolácia, pozvoľný príjem a výdaj vodných pár, ako aj nenapodobiteľná štruktúra. Prirodzená farebnosť hlinených omietok má širokú škálu. Od viacerých žltých, až po mnohé červené odtiene. Nepálené tehly z hliny sa pri výstavbe najčastejšie využívajú pre potreby výplňového muriva alebo na nenosné priečky.

Drevo
Drevo má výborné tepelno-izolačné vlastnosti, nízku energetickú náročnosť a dlhú životnosť. Stavba z dreva je obvykle realizovaná efektívnymi stavebnými systémami, z ktorých sú nízkoenergetické alebo pasívne domy. Pre človeka sú vhodné nielen z hľadiska hygieny, ale aj ochrany zdravia a životného prostredia. Pri drevených stavbách je významný aj nízky pomer hmotnosti dreva k jeho únosnosti. Zhotovenie dreveného nosníka, v porovnaní so železobetónovým s tou istou únosnosťou, je viac ako dvadsaťnásobný rozdiel v potrebe energie na jeho výrobu. Ľahký konštrukčný systém s drevenou konštrukciou je schopný splniť náročné požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa domu, pri relatívne malých hrúbkach konštrukcie. Drevo dosahuje nielen výborné ekologické a biologické parametre, ale disponuje aj výnimočnou vlastnosťou samočinnej regulácie vlhkosti vzduchu v interiéri. Je dobrý izolant, s nízkou prírodnou radiáciou. Pri určitej zvyškovej vlhkosti, ktorá sa väčšinou pohybuje na úrovni 10 %, je aj slabo elektrostaticky vodivé. Medzi výhody drevených konštrukcií patria aj estetické vlastnosti dreva - prírodná textúra, farba a vôňa.

Ekologické materiály obrázok 2

Ovčia vlna
Stavebné izolačné materiály z ovčej vlny sú unikátne, nakoľko prirodzene absorbujú vlhkosť, čo zabraňuje kondenzácii vody v konštrukcii. Jedná sa o difúzne otvorený materiál, z ktorého je možné postaviť dobre priedušnú izoláciu. Ovčia vlna má schopnosť prirodzenej regulácie vlhkosti vzduchu, je schopná absorbovať vodu až v rozsahu 30 až 35 % vlastnej hmotnosti. Vďaka stojatým vláknam ovčia vlna zabezpečuje trvalú tvarovú stabilitu pri minimálnej objemovej hmotnosti. Pri výrobe viacvrstvového izolačného materiálu sa jednovrstvové podložky ukladajú na seba a v sušičke sa navzájom spoja. Objemová hmotnosť izolačných dosiek je okolo 20 až 25 kg/m3. Rohože s kolmým vláknom disponujú ešte menšou objemovou hmotnosťou - od 12 kg/m3. Izolácia z ovčej vlny je trvalo pružná a možno ňou vypĺňať aj ťažko prístupné priestory stavby, akými sú dutiny, štrbiny a podobne.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk