Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Dom pre auto obrázok 1
Dom pre auto

Garáž je takmer neodmysliteľnou súčasťou rodinného domu. Najpreferovanejšie spôsoby riešenia výstavby sú formou súčasti domu, alebo samostatne stojaceho objektu.

Nosné steny murovanej garáže by mali disponovať minimálnou hrúbkou 3000 mm. Plochá strecha môže byť jednoplášťová lebo dvojplášťová. Realizácia šikmých striech na garážach nie je obvyklá, no v praxi je občas možné vidieť šikmé strechy s dreveným krovom. Podlaha v interiéri garáže môže byť bez spádu a podlahových vpustov. Výška prahu by nemala presahovať limit päť centimetrov, nakoľko vyšší prah by mohol brániť v pohodlnom vjazde a výjazde vozidla. Vetranie garážových priestorov je dôležité najmä z bezpečnostných dôvodov.

Bezpečnosť
Teplo, dym a  škodlivé látky je potrebné z garáže odvádzať buď priamym vetraním alebo prúdovými ventilátormi. Norma zabudovanie okien - ani iný konkrétny typ vetrania neprikazuje, ale požaduje minimálne takzvané prevetrávanie miestnosti. Pri výstavbe je možné cirkuláciu vzduchu zabezpečiť vetracími otvormi, ktoré chráni vetracia mriežka. A to v prednej stene garáže formou prívodu vzduchu pri podlahe a v zadnej stene, pod stropom, formou odvodu. Príjazd do objektu má rovnako zodpovedať požiadavkám normy. Stanovené šírky jazdných pruhov sú pri jednopruhových príjazdoch 2,5 m a pri dvojpruhových 4,5 m. Sklon vyrovnávacej rampy, ktorá prekonáva rozdiel výšok medzi vjazdom a komunikáciou, má mať z bezpečnostných dôvodov zdrsnený povrch.

Dom pre auto obrázok 2

Garážové brány
Sekciové garážové brány patria pre svoj vzhľad a mnohorakosť povrchového prevedenia k najviac používaným typom brán. Sú zložené z pozdĺžne členených sekcií, ktoré pri otvorení brány plynule zachádzajú po vodiacich koľajniciach pod strop. Sekcie sú spojené bezpečnostnými zámkami proti privretiu prstov a pre prípad pretrhnutia pružiny disponujú integrovanou proti pádovou poistkou. Rolovacie garážové brány sú úsporným riešením pre uzavretie otvoru z hľadiska priestoru. Skladajú sa z lamelového panciera, vodiacich líšt a z navíjacieho bubna, ktorý je umiestnený nad stavebným otvorom. Výklopné garážové brány sa skladajú z rámu, krídla a horizontálnych vodiacich líšt. Pri otváraní je krídlo brány dvíhané pomocou systému pružín a na ramenách sa plynulo vyťahuje a zasúva pod strop. Na trhu sú výklopné garážové brány k dispozícii v nezateplenej aj zateplenej verzii, v bežných typizovaných rozmeroch, ale aj v rozmeroch na mieru.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk