Vitajte na stránkach www.printovemedia.sk

Bližšie k zdraviu obrázok 1
Bližšie k zdraviu

Strečing - stretching je anglické slovo, ktoré znamená naťahovanie a rozťahovanie. No celý svet ho pozná predovšetkým ako špeciálne cvičenie na uvoľnenie a predĺženie skrátených svalov, zvýšenie pohyblivosti a ohybnosti tela.

Strečing je dôležitý pre rekreačných a vrcholových športovcov, ale aj pre ľudí s nízkou pohybovou aktivitou. Predstavuje účinnú preventívnu ochranu proti poraneniu oporného a pohybového aparátu pri behu, iných aeróbnych aktivitách a pri rekreačnom športe všeobecne. Strečingom pred a po vykonávanej činnosti sa dá predísť množstvu bolestí a ťažkostiam namáhaných svalových skupín. Strečing ovplyvňuje základné pohybové kvality človeka, akými sú ohybnosť, pohyblivosť, rozsah pohybov a ich rýchlosť. Predstavuje účinnú prípravu na bezprostredne nasledujúci výkon. Je výbornou formou rozcvičky. Naťahované svaly sa zároveň trochu namáhajú, pracujú, prekrvujú a zahrievajú sa.  Strečing predstavuje vítanú a mimoriadne účinnú zbraň proti skracovaniu svalov, proti bolestiam všedného dňa a predčasne zníženej stareckej motorike.

Bližšie k zdraviu obrázok 2

Strečing a psychika
Strečingové cvičenia majú potenciál kladne ovplyvniť psychický stav človeka. Každé psychické napätie je totiž sprevádzané zvýšeným tonusom kostrového svalstva. Ak sú strečingom uvoľnené svaly, ktoré boli predtým v napätí, zároveň prichádza aj psychické uvoľnenie. Preto je dobré pri prežívaní stresu zacvičiť si strečing. Tento typ pohybu tiež rozvíja uvedomovanie si vlastného tela a je maximálne príjemný - človek sa po ňom výborne cíti.

Cvičebné programy
Strečing je nenahraditeľná súčasť každého dobrého cvičebného programu. Správne cvičenie strečingu telu prospieva - nesprávne môže spôsobiť škody. Pri strečingu buďte opatrní a dodržujte stanovené pravidlá. Nikdy nenaťahujte studený sval, vždy sa najprv rozcvičte. K strečingu je ideálne pristupovať v závere aeróbnych cvičení, po dostatočnom zahriatí. Pri naťahovaní studeného svalu nedocielite pružnosť. Pri samotnom cvičení sa uistite, či ste v správnej pozícii. Pri cvičení s inštruktorom sa vyhnete napínaniu svalov nesprávnym spôsobom. U väčšiny strečingových cvičení ležíte na podlahe. Môžete preto uvoľniť telo, najmä oblasť, ktorú napínate. Ak ju neuvoľníte, svaly budú stuhnuté a žiadaný výsledok sa nedostaví. V správnej polohe natiahnite sval čo najviac bez prílišného napätia, vydržte v pozícii s maximálnym napätím tridsať sekúnd. Časom výdrž predĺžte na štyridsať päť sekúnd.

späť
Tvorba www stránok: www.nainternete.sk